Home

DE HOFFABRIEK BRENGT DE WONINGMARKT IN BEWEGING

Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave. Het Programma Woningbouw van het Rijk zet in op de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030 en een groei van de bouwproductie naar 100.000 woningen per jaar. Onmogelijk? Niet als het aan De Hoffabriek ligt. Maak nu kennis met de woonhof van de toekomst.

 

 

Kuin vastgoed
DAAROM EEN WOONHOF

Een zorgvuldige analyse van de huidige woningmarkt en de demografische ontwikkelingen in Nederland leren ons dat er steeds meer senioren, alleenstaanden en kleine huishoudens op zoek zijn naar passende woonruimte. Met de ontwikkeling van een eigentijds en toekomstbestendig woonhofconcept op maat komt De Hoffabriek aan die wensen tegemoet.

 

 

We maken graag kennis met u, uw plannen en uw ambitie!

Contact

 

DE WOONHOF VAN DE TOEKOMST

De Begijnhofjes die vanaf de twaalfde eeuw in Nederlandse binnensteden werden aangelegd vormden onze inspiratiebron. Deze besloten hofjes, vaak bestemd voor ouderen of alleenstaande vrouwen, bestonden uit een verzameling huisjes rond een gemeenschappelijke binnentuin. Een woonhof van De Hoffabriek is een verglijkbare kleinschalige binnenstedelijke ontwikkeling, maar dan helemaal van nu en klaar voor een uitdagende toekomst.
 

Maak kennis met het woonhofconcept

 

Kuin woonhofconcepten
HELDERE WERKWIJZE

Met de bouw van hofwoningen kunnen gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en andere grondeigenaren zoals CPO’s de doorstroming op de woningmarkt verbeteren en tegelijkertijd zorgen voor meer diversiteit in het woningaanbod. De Hoffabriek ontwikkelt en begeleidt dat volledige proces. Van doelgroepanalyse en locatieonderzoek tot en met het vergunningentraject, ontwerp, realisatie en het beheer van de woonhof. 
 

Bekijk de projectfilm

Wonen in een hofje
DE MEERWAARDE VAN WONEN IN EEN HOF

Wonen in een hof wordt steeds populairder. Een hof biedt namelijk volop privacy, heeft een sfeer van beslotenheid en veiligheid en stimuleert de onderlinge betrokkenheid van de bewoners. Niet alleen senioren, maar ook jongeren en eenoudergezinnen voelen zich daardoor meteen thuis in een hof. En wat een geweldige woonplek kan een hof zijn.

Wonen in een hofje
EEN INITIATIEF VAN KUIN VASTGOED
De Hoffabriek is een initiatief van Kuin Vastgoed. Een onafhankelijke vastgoedontwikkelaar met gedegen bouwkennis en jarenlange ervaring. Kuin Vastgoed ontwikkelt woonconcepten die doelgroepen verbinden met locaties. Wij geloven in de woonhof als antwoord op de vraag naar duurzame woonoplossingen die passen bij een snelgroeiende doelgroep van woonconsumenten. U ook? Laten we dan kennismaken.
 

 

Contact

 

 

 

“Een woonhof van De Hoffabriek
is een kleinschalige binnenstedelijke ontwikkeling,
maar dan helemaal van nu en klaar
voor een uitdagende toekomst.